Uporaba aplikacije Hudl Tehnique pri učenju prevala

Spletna učna okolja in uporaba računalniških orodij odpirajo nove možnosti poučevanja in na ta način lahko prej našteta dejstva in kriterije tudi hitreje realiziramo tudi pri športu. Njihova raba učencem omogoča, da si poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi boljše gibalno znanje in digitalne kompetence. Pri pouku športa sem v razredu uporabila aplikacijo Hudl Technique in spletno okolje Padlet.

Padlet je učno okolje, kjer lahko učitelj pripravi svoja teoretična gradiva, jih opremi z slikami, kinogrami, navodili, kriteriji uspešnosti. Učenci napredujejo in kadarkoli si lahko ogledajo potrebne informacije, tudi od doma. Hudl Technique je brezplačna aplikacija za snemanje katerekoli tehnike gibanja, ki jo lahko pogledamo in analiziramo v počasnem posnetku. Dodamo lahko opombe in risbe, da poudarimo potrebne spremembe oz. odpravimo napake. Aplikacijo so učenke uporabile s pomočjo pametnega telefona, od vpeljevanja novih vsebin do utrjevanja znanja. Z učenkami sem se predhodno dogovorila, da lahko prinesejo svoje mobilne naprave, kateri program si naložijo, da bo vse pripravljeno za uro. Pri uri športa so učenke utrjevale preval nazaj.

Cilj je bil, da učenke izvedejo pravilno izvedbo prevala nazaj oz. se čim bolj približajo poteku gibanja na kinogramu. Seveda pa je najpomembnejše, da učenke napredujejo v svoji izvedbi prevala nazaj. Se pravi, da glede na začetno stanje izvedejo boljše različico, ki je najbolj podobna kinogramu. Na prvih urah so izvedele teoretične vsebine in potek gibanja pri prevalu nazaj, svoje znanje so si lahko osvežile v Padletu, kjer je vse prikazano in opisano. Po ogrevanju so sledile posamezne predvaje, ki jih uporabljamo pri prevalih. Ko so učenke posamezne vaje usvojile, smo prešle na izvedbo prevala nazaj. Nekatere predvaje so učenke v paru posnele s pametnim telefonom, seveda svojim, zaradi zagotavljanja varovanja osebnih podatkov. Učenke so posnele tudi pravilno izvedbo, ki so jo potem primerjale s svojo. V aplikaciji Techique so si ogledale in analizirale posnetke, ter jih primerjale s pravilno izvedbo.    
Pri samoocenjevanju in ocenjevanju sošolk so bile učenke kritični prijatelj. Učenci so pri uri dobili povratne informacije svoje sošolke. V zaključnem delu ure smo nekatere posnetke skupaj pogledale in pokomentirale. Bile so zadovoljne, ker so lahko uporabljale mobilne naprave in se veliko naučile, ter bile bolj realne in pozorne na več kriterijev.


IKT vse večkrat uporabljam pri pouku, tako da učenci poznajo način dela  in spretno rokujejo z napravami in aplikacijami. Gre za dodano vrednost k hitrejšemu in trajnejšemu znanju.

6 thoughts on “Uporaba aplikacije Hudl Tehnique pri učenju prevala

 1. Mateja Ivič
  16. 10. 2020 at 17:41

  Hvala, da ste z nami delili to zanimivo zastavljeno učno uro in uporabno aplikacijo. Tudi sama jo bom poskusila uporabiti pri uri športa.

 2. Andrej
  14. 11. 2022 at 19:56

  Pozdravljeni,

  hvala lepa za deljenje aplikacije. Tudi sam bom uporabil to aplikacijo za izvedbo prevala, morda pa tudi za druge športne naloge.

 3. Nina Šrimpf
  17. 11. 2022 at 19:42

  Odlična uporaba aplikacije, za katero žal nisem vedela, njena uporaba pri pouku športne vzgoje pa je zelo koristna, saj učenci s povratno informacijo v obliki videa, ki ga lahko ustavljaš prosto po prešernu, odnesejo veliko več, kot le z besednimi popravki učitelja. Hvala. Aplikacijo bom zagotovo uporabila pri utrjevanju različnih tehničnih elementov pri različnih sklopih učnega načrta športne vzgoje.

 4. Aleksander Šparemblek
  15. 3. 2023 at 14:38

  Ker se mi zdi aplikacija uporabna, sem o njej seznanil kolega – športna pedagoga.

 5. Petra Mikeln
  15. 11. 2023 at 13:57

  Za popestritev pouka športa bi omenjeno aplikacijo uporabila za učenje različnih elementov pri gimnastiki ter pri športnih igrah, predvsem pri učenju tehničnih elementov posamezne športne panoge. Učenci bi na tak način takoj dobili povratno informacijo o pravilnosti izvedbe, video prikaz njihovega gibanja pa bi jim omogočil se dejansko predstavo o njihovi izvedbi.

 6. Aleksandar
  19. 11. 2023 at 00:21

  Aplikacijo bi uporabljal za raznr motorične prvine, poleg gimnastike tudi pri atletiki.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja