Uporaba interaktivne table pri pouku

Interaktivna tabla ima veliko pozitivnih vidikov. Omogočajo nam, da učno-vzgojni proces naredimo bolj zanimiv. V nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov uporabe interaktivne table pri treh šolskih predmetih.

LIKOVNA UMETNOST

Pri likovni umetnosti si skoraj težko predstavljamo vključitev interaktivne table, saj temelji predmet na praktičnem delu in likovnem izražanju učencev. A vseeno lahko kot dodatno motivacijo, pri preverjanju razumevanja in utrjevanju snovi uporabimo interaktivno tablo. Na primer pri preverjanju poznavanja pojmov in sledenju navodilom, lahko s pomočjo interaktivne table preverimo poznavanje oblik, barv, prostorsko in osebno orientacijo posameznika. Tako lahko razbijemo monotonijo in otroke motiviramo za učenje na nekoliko drugačen način.

Primer naloge: Sledenje navodilom.

MATEMATIKA

Na šolskem področju matematika lahko interaktivno tablo uporabljamo tako v sklopu geometrije in merjenje kot v sklopu računske operacije in naravna števila. Učenci lahko narišejo z orodjem Prostoročne oblike poljuben lik. Z orodjem šestilo lahko natančno narišejo krog. Interaktivna tabla pa nam omogoča tudi postopno reševanje računov, ki jih prekrijemo z orodjem zavesa. Za ponovitev učne snovi pa lahko porabimo tudi didaktične igre, kot je na primer spomin.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Za vsako znanje velja, da je najboljše, če ga pridobimo iz lastnih izkušenj. Vendar nam narava pouka ne omogoča vedno, da bi učence postavili v točno določeno situacijo, zato moramo to predstaviti v razredu, kjer nam interaktivna tabla popestri učenje in olajša delo. Pri obravnavi prometa lahko z različnimi orodji sestavimo npr. prometne znake, vključimo zvočne posnetke prevoznih sredstev, zberemo različne posnetke na enem mestu itd.  

Primer naloge: Ustvari prometni znak.

Interaktivna tabla ima res veliko pozitivnih vidikov, a kljub temu moramo biti pozorni na to, da jo smiselno in kritično uporabljamo, da bodo te pozitivne lastnosti prispevale, k boljšemu učno-vzgojnemu procesu. Kot učitelji moramo paziti na to, da interaktivno tablo dobro poznamo, vemo katere so njene funkcije, da smo ustvarjalni ter skušamo interaktivno tablo uporabiti na čim več različnih načinov in ne samo kot nadomestilo za običajno šolsko tablo. Prav tako ne smemo preiti na drugo skrajnost in interaktivne table, saj na tak način pride do prenasičenosti vsebin in pripomočkov ter i-tabla izgubi svoj vpliv na motivacijo učencev.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja