Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli


Zavod za šolstvo je skupaj s strokovnjaki pripravil priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v zdajšnjih kriznih razmerah.

Omenjena priporočila med drugim pozivajo šole, da v mesecu aprilu svoje aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja. Zagotovijo naj vključitev v izobraževanje na daljavo za vse učence, še posebno pozornost pa naj namenijo ranljivim skupinam učencem ter učencem z učnimi in drugimi težavami. Pomembno je, da tudi tem učencem šole omogočijo napredek v njihovem znanju.

Priporočila med drugim tudi določajo, da naj preverjanje znanja ne bo preobsežno. Obremenitev učencev in časovna razporeditev preverjanja naj bo usklajena v strokovnem aktivu in v oddelčnem učiteljskem zboru. Učitelji se naj pri izobraževanju na daljavo osredotočijo le na temeljne cilje učnega načrta glede na standarde znanja in izdelajo načrt izobraževanja na daljavo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja