Zbirka matematičnih posnetkov za pomoč pri pouku matematike ali samostojno učenje.

Dandanes je računalnik že skoraj nepogrešljivo orodje pri izvajanju pouka – naj si bo to za dostop do spletnih učilnic, e-asistenta, spletne pošte ali pa preprosto izdelave seminarske naloge pri nekem predmetu. 

V okviru tega nam velikokrat lahko pomoč nudijo tudi videoposnetki različnih avtorjev, če je mogoče še v več jezikih. Temu je namenjen tudi ta prispevek – pregledna zbirka nekaterih popularnih posnetkov ali vodičev za učenje ali pomoč pri učenju matematike. Same teme bodo razdeljene na več področij – od razvedrilne matematike, do bolj resne matematike in direktnih inštrukcij. Večina povezav sicer vodi do angleških virov, ki pa ravno tako lahko pridejo prav tako učiteljem kot tudi učencem. 

Teaching Math Tutor - Free image on Pixabay
Vir: https://pixabay.com/nl/illustrations/onderwijs-wiskunde-bijlesdocent-4727933/

Razvredrilna matematika ali poljubne teme iz matematike

 • Numberphile: vir v angleškem jeziku z ogromno zbirko poljudnih matematičnih videov, v katerih običajno nastopajo raznorazni matematiki – od tistih, ki se z matematiko ukvarjajo le v prostem času, do doktorjev matematike. Teme, ki so predstavljene so široke in lahko torej pokrijejo marsikater interes. Na primer, lahko bi v razredu vsakemu učencu (ali skupini) dodelili video, ki si ga morajo ogledati in raziskati snov.
 • Vihart: vir v angleškem jeziku z nekaj videi, ki bazirajo na grafičnem prikazovanju oziroma “čečkanju” (doodling). Avtorica v njih s svojega vidik predstavi tako odnos do posamezne snovi in odnos do klasičnega načina učenja. Kanal je sicer v zadnjih letih zamrl, saj avtorica ne objavlja več novih vsebin.
 • Zach Star: vir v angleškem jeziku z malce višjo stopnjo matematike. Zach Star izdeluje videe s svojega vidika v času študija elektrotehnike ter kako je on sam gledal na matematične predmete in teme, ki so jih obravnavali. Zato poskuša teme obravnavati na drugačen način, se jim približati z druge smeri. Njegovi posnetki so torej lahko uporabno orodje, da ugotovimo ali odkrijemo nov način razlage neke snovi.
 • Aleph0: vir v angleškem jeziku, kjer avtor predstavlja višjo matematiko na preprost in vizualen način. Vsak posnetek je sicer krajši, vendar poln informacij in izrekov, ki so implicitno skriti znotraj posnetka in jih avtor spretno vizualno predstavi. Posnetki pridejo prav, če želimo vizualizacijo določenega problema ali pa preprosto kot estetično ozadje.
 • Mathologer: vir v angleškem jeziku. Avtor si prizadeva publiki približati težje teme iz matematike (npr. Iracionalnost in transcendentnost), na vizualen način. V vseh posnetkih nastopa on sam (ki je tudi sicer doktor matematike) skupaj s predstavitvijo, ki se odvija za njim. Velikokrat se posluži reševanja konkretnih nalog, hkrati pa velikokrat marsikatere korake, ki jih smatra za dobro znane preprosto preskoči. Zaradi tega je morda ta kanal primernejši za učeče, ki imajo interes do različnih tem ali nalog, ne pa nujno za tiste, ki iščejo poglobljeno razlago.

Matematična analiza

 • 3Blue1Brown: vir v angleškem jeziku z izjemnim govorcem in zelo lepimi in urejenimi animacijami. Avtor v svojih posnetkih predstavlja množico različnih tem – nekatere zgolj v enem ali dveh videov. Za druge pa ima namenjeno celo serijo zaporednih posnetkov, ki so namenjeni temu, da se dijak oziroma študent uči postopoma in v svojem tempu. Avtor vse programe in animacije sestavi sam in jih hkrati naredi dostopne (z nekaj znanja) za širšo publiko. Pristop v posnetki je večinoma problemski – na začetku postavi nek problem, ki ga nato tekom posnetka razčleni na manjše probleme in nato reši po korakih, šele nato pa sledi matematična abstrakcija.
 • BlackPenRedPen – vir v angleškem jeziku, kjer je avtor znan predvsem po uporabi rdečega in črnega pisala (iz tukaj izhaja tudi ime) in je osredotočen primarno na reševanje konkretnih primerov vaj – z večimi barvami. Njegov pristop je torej podprt z dodatnimi pripomočki za učeče se. Ima velik nabor tem od lažjih do težjih, hkrati pa lahko njegovi posnetki služijo tudi kot inštrukcije za določene naloge.

Abstrakna algebra 

 • Richard E.BORCHERDS: vir v angleškem jeziku, kjer snov predava doktor matematike Richard Borcherds. Posnetki so zelo klasični, kjer avtor snov razlaga in jo hkrati zapisuje na “belo tablo”, ki se prikazuje na ekranu. Posnetki so primerni za nadomestitev določene izgubljene snovi ali pa tudi za samostojno učenje. Osredotočen je primarno na višjo matematiko s frontalnim načinom dela.

Inštrukcije/rešene naloge

 • Astra: vir v slovenskem jeziku, katerega avtor je Andrej P. Škraba. Avtor primarno razlaga osnovnošolske in srednješolske teme, skupaj s konkretnimi primeri. Teme so razdeljene na manjše podteme (podobno kot v razredu), kjer avtor nato postopoma učečemu predstavi izbrano temo, skozi teorijo in tudi skozi praktične naloge.
 • Arnes Video: vir v slovenskem jeziku, kjer je na voljo lepa zbirka različnih posnetkov, ki imajo širok nabor tem, od bolj razvedrilne matematike pa tudi do težje, kot so fraktali in Mandelbrotova množica. Primarno so na posnetkih rešitve primerov oziroma konkretne predstavitve nalog, vmes pa se najdejo tudi bolj teoretični uvodni posnetki.
 • patrickJMT: vir v angleškem jeziku, kjer se avtor primarno osredotoča na dijake v srednjih šolah in tudi rešuje probleme iz srednjih šol. Osnova njegovih posnetkov je torej konkretno reševanje naloge na list papirja ob razlagi. Teorije torej nima velikokrat, kvečjemu jo ponovi na hitro ob začetku posnetka, če je recimo potrebno poznati kakšno formulo za izračune.
 • razlagamo.si: vir v slovenskem jeziku, namenjen tako učiteljem, kot tudi učencem. Na strani so na voljo videoposnetki z razlagami v slovenščini. Še več, na strani so na voljo tudi viri za druge predmete v osnovni in srednji šoli, poleg matematike.
  • Težavnost: osnovna šola, srednja šola
  • Povezava: https://razlagamo.si/ (stran ni več aktivna)

2 thoughts on “Zbirka matematičnih posnetkov za pomoč pri pouku matematike ali samostojno učenje.

 1. Maja Bulgin
  7. 4. 2022 at 14:42

  Hvala za ta nabor matematičnih video vsebin. Pogosto iščem vsebine za delo z nadarjenimi učenci v osnovni šoli in za nekatere izmed teh avtorjev še nisem slišala, tako da mi bodo povezave prišle zelo prav.

 2. Sabina
  7. 4. 2022 at 21:13

  Zelo dober in koristen članek, ki bo marsikateremu uporabniku prikrajšal čas za iskanje. V zadnjem času ugotavljam, da je veliko dijakov in študentov seznanjenih z nekaterimi zgoraj naštetimi stranmi, v srednji šoli pa mislim, da prevladuje spletna stran Astra.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja