Zdrava in nezdrava prehrana

Vir slike: https://www.istockphoto.com/photo/choosemyplate-healthy-food-and-plate-of-usda-balanced-diet-recommendation-gm168340083-17924438

Učni sklop, namenjen izobraževanju na daljavo, razvija bralne in pisne spretnosti, slušno razumevanje, prek videokonference pa tudi govorno spretnost. Obravnava zdravo in nezdravo prehrano in vključuje delo z i-učbenikom za 1. letnik.

Opis sklopa: Dijaki ponovijo besedišče, povezano z zdravo in nezdravo prehrano, in razmislijo, kaj se v zvezi z obravnavano tematiko še želijo naučiti. Prek videokonference sodelujejo v diskusiji, ki jo vodi učitelj na podlagi izhodiščnih vprašanj, dobrodošla so tudi njihova vprašanja. V skladu z navodili na učnih listih dijaki v i-učbeniku samostojno rešijo naloge, ki so predvsem namenjene razvijanju bralne spretnosti in slušnega razumevanja, pa tudi osvajanju novega besedišča in razvijanju pisne spretnosti. Dijaki se seznanijo s prehransko piramido in krožnikom zdrave prehrane, ju primerjajo ter znajo razvrstiti živila v posamezne kategorije. Spoznajo razlike med gensko spremenjeno hrano in organsko hrano ter njune prednosti in slabosti. Pri oblikovanju seznama živil so pozorni na izraze za količine živil oz. njihovo embalažo. Dijaki na spletu poiščejo recept, s pomočjo katerega pripravijo zdrav napitek, po želji pa tudi žitne ploščice. Pisni sestavek napišejo v skladu s kriteriji uspešnosti in ga po pridobitvi povratne informacije s strani vrstnikov in učitelja dopolnijo oz. izboljšajo. Po obravnavanem učnem sklopu dijaki zapišejo, kaj so se naučili in pripravijo načrt nadaljnjega učenja, pri čemer upoštevajo povratne informacije učitelja. Število ur je zgolj priporočilo. Učitelj pri obravnavi upošteva individualni napredek in po potrebi prilagaja potek izobraževanja na daljavo. Upošteva tudi dogovore v kolektivu in tehnične možnosti, ki so na voljo.

Komentarji

  1. Ksenija Rosc Benedejčič
    14. 3. 2023 at 20:39

    Aplikacija je odličen pripomoček za delo na daljavo. Zanimivejše bi pa bilo, če bi ob uporabi aplikacije dijaki še sami za malico pripravili kakšen zdrav milkshake. Tako bi monotonost pouka za ekranom razbila s pripravo obroka.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja