ZGODOVINA NA DALJAVO – PRVA SVETOVNA VOJNA

Vir slike: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Late_19th_century_web_alliance.jpg

Namen

Pri pouku zgodovine na daljavo se obveznemu tematskemu sklopu o prvi svetovni vojni nameni štiri učne ure oz. dva tedna. Poleg vsebinskega znanja dijaki pri delu z zgodovinskimi viri usvajajo tudi procesno znanje v izbranih spletnih učnih okoljih.

Opis tematskega sklopa

Tematski sklop o prvi svetovni vojni je del obvezne teme Razvoj demokracije v četrtem letniku, učni načrt pa dopušča tudi prenos v tretji letnik k obvezni temi Nemirne vode: od nacionalnih gibanj do prve svetovne vojne (priporočeno), saj se s prvo svetovno vojno dogodkovno zaključi zgodovina 19. stoletja. Tematski sklop za učenje na daljavo je načrtovan tako, da omogoča usvajanje vsebinskih, procesnih in odnosnih znanj s poudarkom na razvijanju kritičnega mišljenja pri delu z zgodovinskimi viri. Pri pisanju zgodovinskega eseja se spodbuja tudi ustvarjalnost in inovativnost dijakov. Učno gradivo je pripravljeno iz gradiv za izobraževanje na daljavo s portala Jazon. Delovni list je preoblikovan v interaktivno obliko z nameni učenja, navodili za delo na daljavo, dejavnostjo za ugotavljanje predznanja ter nalogami za samostojno učenje s pomočjo učbenika in dodatnih zgodovinskih virov na delovnem listu. S pisanjem zgodovinskega eseja dijaki poglobijo znanje o značilnostih in dolgoročnih posledicah prve svetovne vojne. Svoje znanje samoovrednotijo s pomočjo semaforja. Profesor e-izobraževanje vodi tako, da  enotno usmerja  učni proces. Deli učnega procesa lahko potekajo skupno v določenem času, dijaki pa svoje učenje prilagajajo oz. ga izvajajo samostojno s pomočjo pripravljenega učnega e-gradiva. Profesor dijake ves čas spremlja, vodeni ter podaja povratno informacijo glede na kriterije uspešnosti. Dijaki imajo možnost učne dosežke izboljšati.

Ključnik: gimnazija, izobraževanje na daljavo, zgodovina, ZRSŠ

2 thoughts on “ZGODOVINA NA DALJAVO – PRVA SVETOVNA VOJNA

  1. Nataša Jenuš
    13. 12. 2020 at 14:43

    Zelo uporabno, hvala!

  2. 15. 3. 2021 at 12:52

    Najbolj so me pritegnile različne karikature iz katerih se lahko pri učni uri razvije široka debata.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja