Zvok

Cilji obravnave in raziskovanja zvoka so v učnem načrtu vključeni v sklop POJAVI. Načrtovanje učnega sklopa Zvok v izobraževanju na daljavo na razredni stopnji v 3. razredu je zasnovano kot celodnevna dejavnost, ki povezuje več predmetov ali pa kot zaporedje treh dejavnosti v treh dneh. Cilji predmeta spoznavanja okolja se povezujejo s cilji predmeta slovenščine, saj učenec informacije in znanja pridobiva z branjem besedila in izkazuje naučeno preko tvorjenja slikovnih in besednih besedil. 

Opis sklopa: 

Učenci v tretjem razredu spoznajo nastajanje in lastnosti zvoka ter spoznajo čutilo za sluh. Cilja se lahko realizirata na daljavo s slednjem načela sodobnega pouka začetnega naravoslovja, ki je predvsem razvoj mišljenja, ne le spoznavanja nekaterih dejstev in pojmov. Ustrezna didaktična izvedba vodi k vrsti zanimivih situacij, pri katerih se učenci lahko veliko naučijo, četudi ne razumejo kaj je zvok, kar pa tudi ni cilj 1. VIO. Učenje z raziskovanjem izvedeno v okviru izobraževanja na daljavo učencu omogoča, da izkustveno in preko raziskovanja v domačem okolju spoznava nastanek zvoka (tresenje, nihanje …) in širjenje zvoka do ušesa, s katerim zvok sprejemamo). Pri tem lahko učenec razlikuje višine tonov, glasnosti oz. jakost  in trajanje zvoka. 

Pri učenju v sklopu ZVOK bo učenec:  

  • spoznal, kako nastanek zvok in čutilo za sluh;
  • raziskal lastnosti zvoka s poskusi in branjem;
  • s sliko predstavil nekatere ugotovitve;
  • povzel izvirno predstavil naučeno. 

Splošno navodilo/pojasnilo za učitelja razrednega pouka: 

Pri učenju izhajamo iz predstav učencev o zvoku. Dejavnosti so zastavljene tako, da ima učitelj stalen vpogled v delo in napredek posameznega učenca. Dokaze o učenju naj učenci oddajajo na dogovorjeno mesto, ki je preprosto za oddajo in pregled gradiv. Učitelj je učencem na voljo preko e-pošte ali po drugih vpeljanih kanalov. Po zaključku vsake dejavnosti, se učitelj odzove s povratno informacijo. Za izvedbo sklopa učitelj in učenci uporabljajo: Loom, Padlet, e-pošto/sporočila. 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja